game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป
มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ

รวมบทความจากนักธรณีวิทยา (Articles from Geologists)

 game điện tửLiên kết đăng nhập

สนใจดูเรื่องราวธรณีวิทยาคลิกที่นี่

 

รวมบทความสาระสนุกสนานจากเหล่านักธรณีไทย ที่มีการเขียนบทความสาระวิชาการด้านธรณีในหลากหลายรูปแบบ ทั้งแนววิชาการ แนวการท่องเที่ยว หรือแนวชีวิตสนุกสนาน ที่แต่ละท่านมีเขียนไว้บน Facebook ซึ่งแอดมินคิดว่าน่าจะมีที่ที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาไว้ให้ผู้ที่สนใจด้านธรณีหรือบทความเชิงธรณีในด้านต่างๆ ได้มีโอกาสเข้ามาอ่าน จึงขออนุญาติคัดลอกบทความที่มีในแต่ละที่มารวมลงในหมวดสาระน่ารู้ธรณีวิทยาของ iok2u.geology 

.

โดยนักเขียนที่ได้มีการรวบรวมบทความมา ได้แก่

Lertsin บทความ เลิศสิน รักษาสกุลวงศ์ (Lertsin Raksaskulwong) รวมข้อมูล

Nares บทความ ดร. นเรศ สัตยารักษ์ (Nares Sattayarak) รวมข้อมูล

Owas บทความ โอวาส จิโนรส (Owas Chinoroje) รวมข้อมูล

Pol บทความ ดร. พล เชาว์ดำรง (Pol chaodumrong) รวมข้อมูล

Sathian บทความ เสถียร สนั่นเสียง (Sathian Snansieng) รวมข้อมูล

Waiyapot บทความ ไวยพจน์ วรกนก (Waiyapot Worakanok) รวมข้อมูล

Waranon บทความ วรานนท์ หล้าพระบาง (Waranon Laprabang) รวมข้อมูล

-

kiattiphong บทความ เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ (Kiattiphong Udomtanateera) รวมข้อมูล

.

ธรณีวิทยา (Geology) มาจากคำของกรีกที่แปลว่า โลกและเหตุผล คือ เป็นวิทยาศาสตร์ที่ศึกษาเกี่ยวกับ โลก สสารต่าง ๆ ที่เป็นส่วนประกอบของโลก เช่น แร่ หิน ดิน และน้ำ รวมทั้งกระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในโลก ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติ ตั้งแต่กำเนิดโลกจนถึงปัจจุบัน เป็นการศึกษาทั้งในระดับโครงสร้าง ส่วนประกอบทางกายภาพ เคมี และชีววิทยา ทำให้รู้ถึงประวัติความเป็นมา และสภาวะแวดล้อมในอดีตจนถึงปัจจุบัน ศึกษาปัจจัยต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ที่มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นผิว วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต ตลอดจนรูปแบบและวิธีการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติ มาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนอีกด้วย สนใจดูเรื่องราวธรณีวิทยาคลิกที่นี่

 

รวมบทความด้านธรณี จาก นักธรณีไทย

 
 

game điện tửLiên kết đăng nhập

สมาคมธรณีวิทยาแห่งประเทศไทย (สธท.: GST)

 
 

game điện tửLiên kết đăng nhập

เลิศสิน รักษาสกุลวงศ์ (Lertsin Raksaskulwong)

 
 

game điện tửLiên kết đăng nhập

ดร. นเรศ สัตยารักษ์ (Nares Sattayarak)

 
 

game điện tửLiên kết đăng nhập

พล เชาว์ดำรง (Pol chaodumrong)

 
 

game điện tửLiên kết đăng nhập

เสถียร สนั่นเสียง (Sathian Snansieng)

 
 

game điện tửLiên kết đăng nhập

ไวยพจน์ วรกนก (Waiyapot Worakanok) 

 
 

game điện tửLiên kết đăng nhập

วรานนท์ หล้าพระบาง (Waranon Laprabang) 

 
 

game điện tửLiên kết đăng nhập

wickanet วิฆเนศ ทรงธรรม (Wickanet Songtham)

 
 

game điện tửLiên kết đăng nhập

Owas บทความ โอวาส จิโนรส (Owas Chinoroje) รวมข้อมูล

 
     
   

game điện tửLiên kết đăng nhập

เกียรติพงษ์ อุดมธนะธีระ (Kiattiphong Udomtanateera)

 
   
 

รวบรวมข้อมูลและภาพ

www.arrahmanlive.com

-------------------------------------------------

รวมบทความที่น่าสนใจจากนักธรณีวิทยาของไทย

-------------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật