game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

การตลาดที่มีการพัฒนาเพิ่มจาก 4Ps มาเป็น 7Ps

game điện tửLiên kết đăng nhập

การตลาดที่มีการพัฒนาเพิ่มจาก 4Ps มาเป็น 7Ps ในอดีตที่ผ่านมา การตลาดได้มีการออกเป็น 4 ส่วนหรือที่เราเรียกว่า การตลาด 4Ps ได้แก่ 

1. ผลิตภัณฑ์ (Product) คือ สินค้าหรือบริการที่จะมอบให้แก่ลูกค้า โดยต้องคำนึงถึงกลุ่มเป้าหมายที่เหมาะสมและชัดเจน คือต้องดูว่ากลุ่มลูกค้าเป้าหมายของเราเขาต้องการอะไรบ้าง ก็ให้ใส่ใจในรายละเอียดตรงนั้น รวมทั้งสินค้าหรือการบริการต้องมีความแตกต่างทำให้ลูกค้าเกิดความสะดุดตาสะดุดใจในรูปลักษณ์ รวมถึงการใช้งาน ความทนทาน และความปลอดภัยต่างๆ ตลอดจนการสร้างความประทับใจให้แก่ลูกค้า ทำให้ลูกค้าเกิดความสนใจและเลือกซื้อสินค้าหรือบริการของเรา และมีการบอกกันปากต่อปาก เป็นต้น

2. ราคา (Price) เป็นสิ่งสำคัญสำหรับสินค้าและบริการในแง่การตลาด การตั้งราคานั้นต้องให้เหมาะสม  คำนวณเรื่องราคาต้นทุนกับกำไรว่า มีความคุ้มค่าหรือไม่ มีกำไรมากน้อยเพียงไร

3. สถานที่ (Place) ในที่นี้รวมถึงทำเลหรือช่องทาง ในการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้า ต้องมีความสะดวก ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และรวดเร็ว คำนึงถึงวิธีการขายที่จะสามารถทำให้เกิดผลกำไรและกระจายสินค้าไปสู่กลุ่มลูกค้าให้ตรงกับกลุ่มลูกค้าเป้าหมายมากที่สุด

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) คือ การแนะนำสินค้าหรือบริการให้เป็นที่รู้จักหรือได้รับความสนใจ นับว่าส่วนนี้เป็นหัวใจสำคัญของการตลาด ในปัจจุบันสามารถทำการโฆษณาในสื่อหลายรูปแบบ อาจเป็นการทำกิจกรรมเพื่อให้ลูกค้าที่มาร่วมกิจกรรม เพื่อจูงใจให้ลูกค้าสนใจและอยากเลือกสินค้าหรือบริการของเรา

ในปัจุบันจะพบว่าการตลาดยุคใหม่นั้น หารมีการให้บริการตลาดแบบเดิมเพียง 4Ps เริ่มไม่เพียงพอในการแข่งขัน จึงมีการพัฒนาเพิ่มเติมขึ้นอีก 3 ส่วน เรียกว่า การตลาด 7Ps โดยมีส่วนที่เพิ่มได้แก่

5. บุคคล (People) คือ ด้านบุคคลหรือพนักงาน ต้องมีความสามารถในการตอบสนองลูกค้าได้ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์  และมีความสามารถในการแก้ปัญหาต่างๆ เพื่อการสร้างค่านิยมให้แก่องค์กร

6. การนำเสนอ (Physical Evidence) คือ เป็นการสร้างภาพลักษณ์ของสินค้าและบริการ หรือการปรับปรุงคุณภาพทางกายภาพอื่นๆ

7. กระบวนการ (Process) คือ การจัดการด้านสินค้าและบริการ ต้องมีขั้นตอนระเบียบข้อปฏิบัติที่มาตรฐาน มีความชัดเจน เข้าใจง่ายทำง่าย ไม่ซ้ำซ้อน และให้บริการที่รวดเร็ว เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ

ส่วนผสมทางการตลาด (Marketing Mix 4Ps) คือ การนำหลักการตลาดหลายรูปแบบมาใช้ร่วมกัน โดยอาจมีการเลือกหลายส่วนหรือทั้งหมด เพื่อให้เกิดผลลัทธ์ที่ดีที่สุดอย่างเหมาะสมและเกิดความลงตัวมากที่สุด

.

ที่มา

- ...

ภาพและรวบรวมโดย www.arrahmanlive.com

-------------------------------------------------

สนใจเรื่องราวเพิ่มเติมคลิกที่นี่

การตลาด (Marketing) รวมข้อมูลเพิ่มเติม

-------------------------------------------------

 

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật