game điện tử

arrahmanlive.com แหล่งรวมข้อมูลข่าวสารเรื่องราวน่าสนใจเพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนและเรียนรู้

มิสเตอร์เรน (Mr. Rain) และมิสเตอร์เชน (Mr. Chain)
Mr. Rain และ Mr. Chain สองพี่น้องในโลกออฟไลน์และออนไลน์ที่จะมาร่วมมือกันสร้างสื่อสารสนเทศ เพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ในเรื่องราวต่างๆ มากมายสร้างสังคมในการเรียนรู้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา
ยืนหยัด เข้มแข็ง และกล้าหาญ (Stay Strong & Be Brave)
ขอเป็นกำลังใจให้คนดีทุกคนในการต่อสู้ความอยุติธรรม ในยุคสังคมที่คดโกงยึดถึงประโยชน์ส่วนตนและพวกฟ้องมากกว่าผลประโยชน์ส่วนรวม จนหลายคนคิดว่าพวกด้านได้อายอดมักได้ดี แต่หากยึดคำในหลวงสอนไว้ในเรื่องการทำความดีเราจะมีความสุขครับ
Pay It Forward เป้าหมายเล็ก ๆ ในการส่งมอบความดีต่อ ๆ ไป
เว็ปไซต์นี้เกิดจากแรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward ที่เล่าถึงการมีเป้าหมายเล็ก ๆ กำหนดไว้ให้ส่งมอบความดีต่อไปอีก 3 คน หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลยโดยไม่ต้องตอบแทนกลับมา อยากให้ส่งต่อเพื่อถ่ายทอดต่อไป

4 เทรนต์ เขย่าโลกใบใหม่ให้ปรับตัว หลังการระบาดของโควิด-19 

 game điện tửLiên kết đăng nhập

 

การระบาดของโควิด-19 ไม่ใซ่แค่เพียงระบาดที่ จีนและ เอเชีย แต่ระบาดหนักทั้งใน สหภาพยุโรป และสหรัฐ ตวามรุนแรงที่แพร่กระจายไปทั่วโลก จากตอนต้น มีการดาดหวังว่าจะสามารถจัดการได้โดยเร็ว มีการปรับแผนมาสู่การเตรียมแผนระยะยาว ปรับตัวให้ใช้ชีวิตอยู่กับโดวิต-19 คาดว่าอย่างน้อยอีก 1-2 ปี และนั่นจะนำไปสู่ปรากฏการณ์ "ภาวะไม่ปกติ" ที่นับแต่นี้ชีวิตจะไม่เหมือนดิมทั้งเศรษฐกิจสังคม รวมถึงการเมือง หลายประเทศยังใช้มาตรการเข้มขันเพื่อป้องกันไม่ให้ซ้ำรอย อู่ฮั่น อิตาลี หรืออเมริกา

แต่มื่อถึงจุดที่ตัวลขผู้ติดเชื่อลดลงชัดจน ก็ต้องทยอยใช้มาตรการที่ผ่อนคลายลง เริ่มจากการให้มีการปิดเปิดร้าน เปิดโรงเรียน เบิดโรงงานดังเช่นที่จีน ทุกภาคส่วน ต้องเริมปรับมุมคิด ปรับตัว รับมือกับวิถีชีวิตใหม่ของผู้คนในยุคโดวิด-19 ที่จะยังอยู่กับเราอึกนาน 4 พลวัฒน์ เขย่าโลก นั้นทำให้โลกเกิด 4 เทรนต์ เขย่าโลกใบใหม่ให้ปรับตัว เตรียมพร้อมการใช้ชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และกรออกแบบจัดการกับปัญหาและนโยบายในระยะยาวของภาครัฐ

1. จุดจบของโลกาภิวัตน์ (Deglobalization) การผลิตลดการพึ่งหาซึ่งกันและกันลดการค้าขาย แลกเปลี่ยนสินค้า แต่ละประเทศหันไปพึ่งพาเศรษฐกิจภายในทุกประกตต่างต้องจัดการปัญหาภายในเป็นหลัก

2. การปรับเปลี่ยนวิธีคิดระบบเศรษฐกิจใหม่ วิกฤติเป็นจุดทำให้คิดชิงระบบเศรษฐกิจใหม่ตั้งแต่ทิศทางขับเคลื่อนศรษฐกิจ เช่น ในสหรัฐมหาวิกฤติ ช่วงปิ ค.ศ.1930 (Great Depression) ทำให้ปรับนโยบายไปสู่การเอี๋ยงชัยทางสังคมมากขึ้นหรือจาก สหรัฐมีระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมปรับมาเพิ่มระบบประกันสุขภาพ (Universal Health Coverage หรือ UHC) 

3. เกิดการถ่วงดุลอำนาจโลก จีนผงาดเป็นผู้นำโลก จุดจบที่สหรัฐไมใช่ผู้นำเดี่ยว เพราะมีจีนขึ้นมามีบทบาทท้าทาย หรือถ่วงดุลอำนาจ

4. เปลี่ยนโจทย์การพัฒนาประเทศเกิดขึ้นในหลายประทศ เช่น การตั้งโจทย์ตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจวิกฤติทำให้รัฐบาลต้องไปมองมิติการพัฒนาทางสังคมควบคู่ โดยฉพาะการลดความเหลื่อมล้ำและมุ่งไปสู่กรกระจายทรัพยากรให้เท่าเทียม เช่น ในสหรัฐ ช่องว่างความเหลื่อมล้ำทางสังคมเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่คุมการระบาดไม่ได้ เพราะคนระดับล่าง ไม่สามารถเข้าถึง ระบบสวัสติการ ไม่มีรายได้เมื่อต้องหยุดงานจึงจำเป็นต้องออกไปทำงานและทุกคนก็ไม่สามารถเช้ถึงการตรวจหาเชื้อและการเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล

ที่มาภาพและรวบรวมข้อมูลโดย www.arrahmanlive.com 

ดูเพิ่มเติมเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ โควิด-19 ได้ที่ 

COVID-19 รวมความรู้ที่เกี่ยวกับโรคโควิด-19 (COVID-19)

---------------------------------------------

ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
www.arrahmanlive.com
แหล่งข้อมูลสารสนเทศเพื่อคุณ

เว็บไซต์ www.arrahmanlive.com นี้เกิดมาจาก แรงบันดาลใจในภาพยนต์เรื่อง Pay It Forward โดยมีเป้าหมายเล็ก ๆ ที่กำหนดไว้ว่า ทุกครั้งที่เข้าเรียนสัมมนาหรืออบรมในแต่ละครั้ง จะนำความรู้มาจัดทำเป็นบทความอย่างน้อย 3 เรื่อง เพื่อมาลงในเว็บนี้
ความตั้งใจที่จะถ่ายทอดความรู้ที่ได้รับมาทำการถ่ายทอดต่อไป และหวังว่าจะมีคนมาอ่านแล้วเห็นว่ามีประโยชน์นำเอาไปใช้ได้ หากใครคิดว่ามันมีประโยชน์ก็สามารถนำไปเผยแพร่ต่อได้เลย โดยอาจไม่ต้องอ้างอิงที่มาหรือมาตอบแทนผู้จัด แต่ขอให้ส่งต่อหากคิดว่ามันดีหรือมีประโยชน์ เพื่อถ่ายทอดความรู้และสิ่งดี ๆ ต่อไปข้างหน้าต่อไป Pay It Forward  

máy đánh bạc máy đánh bạc hoàng gia Tải game ăn tiền thật tải game ăn tiền thật nnc tải game phỏm ăn tiền thật